pleasepayroll

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Please Payroll

Please Payroll - werkgeven zonder zorgen! Please is een toonaangevende dienstverlener die zich gespecialiseerd heeft in het aanbieden van payrolldiensten. Op het gebied van (technische) innovatie zijn wij toonaangevend binnen de Nederlandse payrollsector. Deze innovatie komt tot uiting op CAO-gebied, op kwaliteitsvlak en op het gebied van automatisering. Door te payrollen treden wij op als juridisch werkgever. Dat houdt in dat wij arbeidsrechtelijke risico’s en administratieve lasten van u overnemen. Wij verzorgen nagenoeg al uw werkgeverszaken terwijl ú de regie in handen houdt.

Algemeen

In deze rubriek vindt u algemene informatie over Please Payroll. Payrolling is werkgeven zonder zorgen.

Voordelen Please Payroll

Gemak: Doordat Please op personeelsgebied nagenoeg alle administratieve handelingen bij u weg haalt, houdt u meer tijd over om u bezig te houden met zaken die u wel wat opleveren. Flexibiliteit: Omdat een proeftijd van één maand veelal te kort is om te beoordelen of een nieuw aangenomen medewerker binnen de organisatie past, kunt u ervoor kiezen om te werken met een flexibele contractvorm. Besparing: Het uitbesteden van het juridische werkgeverschap kan u een behoorlijke besparing opleveren in uw personeelskosten. In plaats van een aparte factuur van de accountant, de verzekering, arbodienst, het pensioenfonds, etc. brengt Please al deze zaken terug tot 1 inkoopfactuur. Doordat u profiteert van het schaalvoordeel waarmee Please haar inkoop verzorgt, betaalt u per saldo minder dan wanneer u alle diensten los zou inkopen. Zekerheid: Please staat voor zekerheid vooraf. Allereerst de zekerheid dat ‘uw’ medewerkers tijdig en correct worden verloond en dat Please haar financiële verplichtingen is nagekomen richting de Belastingdienst.

Please Payroll CAO

Please CAO In 2002 sloot Please als eerste Nederlandse payrollorganisatie een eigen rechtsgeldige Payroll CAO af. De achterliggende gedachte van deze CAO was ook weer om duidelijkheid vooraf te verkrijgen. Zowel voor u, ‘uw’ medewerkers als voor Please zelf. De ondernemings-CAO biedt zowel u als ‘uw’ medewerkers specifieke en unieke voordelen. De belangrijkste voordelen samengevat zijn: Optimale flexibiliteit omdat de CAO u de mogelijkheid biedt om ‘uw’ medewerkers maar liefst 8 opeenvolgende contracten in 4 jaar aan te bieden Gelijkwaardige behandeling van medewerkers op arbeidsvoorwaardenniveau De mogelijkheid om het uitzendbeding gedurende 78 weken toe te passen Bedrijfstakpensoenfondsen Uitgebreid pakken aan collectieve personeelsvoorzieningen voor uw medewerkers

Door Please Payroll i.s.m pleasepayroll.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 20 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?